DEZYNSEKCJA - POZIOM WYŻSZY

DEZYNSEKCJA – POZIOM WYŻSZY”

KURS INTERNETOWY:

 DEZYNSEKCJA – POZIOM WYŻSZY

Szanowni Państwo,

Wprowadzam następującą organizację Kursu Internetowego Dezynsekcja – Poziom Wyższy: 

 • Kurs Internetowy kierowany jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych.
 • Zapisać się na Kurs można w każdej chwili, zakończyć też w dowolnym terminie. 
 • Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu Ukończenia Szkolenia) i -oczywiście – adres e-mailowy. 
 • Organizator szkolenia przesyła np. poprzez ‘WeTransfer’ materiał szkoleniowy (prezentacje PowerPoint bogate, pięknie ilustrowane) i zestaw pytań egzaminacyjnych.
 • Uczestnik zapoznaje się z dostarczonym materiałem i odpowiada na przesłane pytania. Odpowiedzi Uczestnik przesyła do organizatora szkolenia.
 • Po zapoznaniu się z całością materiału i po zaliczeniu zestawu pytań przesłanych przez organizatora Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

PROGRAM KURSU INTERNETOWEGO:

 DEZYNSEKCJA – POZIOM WYŻSZY

Moduł I: Szkodniki o znaczeniu sanitarnym: karaczany

 1. Pospolite szkodniki w środowisku człowieka
 2. Z życia karaczanów
 3. Uporczywe karaczany – Potrzeba ścisłej współpracy z klientem
 4. Alergeny od prusaków
 5. Zadomki
 6. Metoda na liczne karaczany w restauracji i budynku mieszkalnym
 7. Wykładanie preparatów żelowych
 8. Odporność behawioralna prusaków na insektycydy
 9. Nowy karaczan (Supella longipalpa) w Europie – kiedy w Polsce?
 10. Zwalczanie prusaków w obiektach żywienia zbiorowego
 11. Biologia i szkodliwość owadów – szkodników o znaczeniu sanitarnym
 12. Z życia karaczanów – karaczany w restauracji. 

Moduł II: Szkodniki o znaczeniu sanitarnym: muchówki 

 1. Muchy i ich biologia
 2. Poznajmy muchy
 3. Chemiczne metody zwalczania much
 4. Ćmianki (Psychodidae) – biologia, szkodliwość i zwalczanie
 5. Rozpoznawanie muchówek
 6. Muchówki w szpitalu
 7. Monitorowanie owadów latających, lampy owadobójcze, ich obsługa i dokumentacja
 8. Owady niszczone przez lampy owadobójcze

Moduł III: Szkodniki dokuczliwe: mrówki, osy i szerszenie

 1. Integrowane metody zwalczania mrówek w budynkach użyteczności publicznej, szkołach i przedszkolach
 2. Feromony mrówki faraona
 3. Lasius neglectus – nowa mrówka w Polsce
 4. Osy, szerszenie … ich biologia, szkodliwość i zwalczanie
 5. Pułapki na osy i szerszenie oraz ich zastosowanie
 6. Mrówka faraona i jej zwalczanie za pomocą zatrutych przynęt
 7. Szerszeń, Vespa crabo L.
 8. Błonkówki (Hymenoptera), ich systematyka i biologia. Apitoksyny.
 9. Niszczenie szerszeni i os w gniazdach

Moduł IV: Pluskwa domowa

 1. Pluskwa domowa, biologia i szkodliwość
 2. Zwalczanie pluskwy domowej
 3. Usuwanie pluskwy domowej za pomocą liści fasoli
 4. Uwagi o chemicznych metodach zwalczania pluskwy domowej
 5. Monitorowanie pluskwy domowej
 6. IPM a pluskwa domowa
 7. Zwalczanie pluskwy domowej w trudno dostępnych kryjówkach: obojętne pyły, wysoka temperatura
 8. Zwalczanie pluskwy domowej w obiektach z chroniczną ich aktywnością. Cryonite – nowa i ekologiczna metoda zwalczania szkodników
 9. Stosowanie wysokich temperatur do zwalczania pluskwy domowej – uwagi
 10. Ceny zabiegu odpluskwiania
 11. Zwalczanie pluskwy domowej w USA
 12. Sto faktów o pluskwie domowej
 13. Pluskwa domowa: aktualne problemy
 14. O pluskwie domowej jeszcze raz.

Moduł V: Komary, meszki i kuczmany

 1. Komary i ich życie
 2. Meszki, ich biologia, szkodliwość i zwalczanie
 3. Kuczmany (Culicoides)
 4. Choroba niebieskiego języka i jej zwalczanie
 5. Zwalczanie komarów: znaczenie szczelności obiektów
 6. Zwalczanie komarów: urządzenia dźwiękowe i ultradźwiękowe do odstraszania komarów i meszek
 7. Zwalczanie komarów: repelenty komarów i meszek
 8. Stosowanie larwicydów
 9. Stosowanie adultycydów

Moduł VI: Inne szkodniki

 1. Biegaczowate w budynkach i ich zwalczanie
 2. Stonogi, krocionogi, pareczniki
 3. Azjatycka biedronka, Harmonia axyridis – nowy szkodnik w Polsce
 4. Cęgosze: skorek pospolity
 5. Skorek pospolity
 6. Roztocze kurzu domowego, czyli kurzolubki
 7. Świerzbowiec ludzki, świerzb – zadania technika DDD

Moduł VII: Zwalczanie szkodników w otoczeniu człowieka

 1. Ogólne zasady zwalczania szkodników
 2. Środki dezynsekcyjne dopuszczone do stosowania w przetwórstwie spożywczym
 3. Technika wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin i produktami biobójczymi: opryskiwanie. 
 4. Formy użytkowe produktów biobójczych do zwalczania owadów
 5. Produkcja i magazynowanie żywności a problem ze szkodnikami
 6. Zwalczanie szkodników w obiektach z produktami ekologicznymi
 7. Monitoring owadów biegających, urządzenia do monitorowania, ich obsługa i dokumentacja
 8. Monitoring owadów latających, urządzenia do monitorowania, ich obsługa i dokumentacja
 9. Nieco światła na lampy owadobójcze
 10. Środki ochrony roślin i produkty biobójcze zawierające jako substancje aktywna mikroorganizmy
 11. Zakłócenie komunikowania się płci u owadów – nowa metoda zwalczania szkodników
 12. Oświetlenie zewnętrzne i szkodniki
 13. Ochrona obiektów restauracyjnych i sklepów spożywczych przed szkodnikami – dezynsekcja
 14. Integrowane metody zwalczania szkodników drewna wyrobionego.
 15. Standard amerykański – dezynsekcja.
 16. Zapobieganie występowaniu szkodników i ich zwalczanie w sklepach
 17. Dezynsekcja w obiektach służby zdrowia i w zakładach farmaceutycznych.
Przewiń do góry