PODSTAWY DEZODORYZACJI

PODSTAWY DEZODORYZACJI”

KURS INTERNETOWY – DEZODORYZACJA On-line

Jednym z ubocznych skutków działalności człowieka jest emisja do środowiska nieprzyjemnych związków zapachowych zwanych odorami. Najbardziej uciążliwymi, a zarazem niebezpiecznymi odorami pochodzenia antropogenicznego są odory wywodzące się z przemysłu gazowniczego, paliwowego, celulozowego, koksowniczego, chemicznego i spożywczego. Odory są też wydzielane w oczyszczalniach ścieków komunalnych, składowiskach odpadów komunalnych i szpitalnych, hodowlach ptactwa domowego, trzody, bydła i zwierząt futerkowych. Odory są wynikiem aktywności ludzi i pozostają w pomieszczeniach użyteczności publicznej, pokojach hotelowych, łazienkach, ubikacjach.

Zanieczyszczenia, które zmieniają naturalny skład powietrza, mają różne właściwości i pochodzenie. Niektóre mogą powodować przykre i szkodliwe efekty. Przykre odoranty stanowią specyficzny rodzaj zanieczyszczeń powietrza – zawsze występują w śladowych ilościach. Przyczyną ich uciążliwości jest niezwykła wrażliwość zmysłu powonienia człowieka. Nasz zmysł węchu w wielu przypadkach odbiera wrażenia zapachowe przy stężeniu wynoszącym nawet części na miliard (ppb).

Węch ostrzega nas przed złowonnym powietrzem, które zawiera nie tylko substancje zapachowe, które wpływają negatywnie na nasze samopoczucie, lecz również patogenne bakterie, zarodniki grzybów, wirusy i trujące substancje chemiczne (np. siarkowodór, H2S). Czynniki te w dużych stężeniach lub po długim okresie działania mogą prowadzić złego samopoczucia lub nawet do utraty zdrowia. 

Dezodoryzacja jest zespołem czynności mających na celu usunięcie niepożądanego zapachu (odoru) i wchodzi w zakres prac pracowników firm DDD. 

Program kursu internetowego „PODSTAWY DEZODORYZACJI obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

Moduł I:

(1) Dezodoryzacja i przegląd metod dezodoryzacyjnych

(2) Maskowanie – wprowadzanie domieszek zmieniających charakter zapachu lub zmniejszających jego intensywność

(3) Sucha dezodoryzacja i sucha dezynfekcja

Moduł II:

(4) Metoda biofiltracji – biologiczna metoda dezodoryzacji

(5) Perspektywy wykorzystania ozonu w zabiegach dezodoryzacji … i nie tylko

(6) Spalanie katalityczne lub termiczne

(7) Dezaktywacja chemiczna związków odoroczynnych

(8) Adsorpcja – naturalne zjawisko, w którym cząsteczki z fazy gazowej bądź ciekłej są przyłączane na rozwiniętą powierzchnię ciała stałego. Adsorpcyjne metody dezodoryzacji

Moduł III:

(9) Charakterystyka wybranych produktów do dezodoryzacji

(10) Zamgławiacze – nowoczesne i wydajne urządzenia do podawania produktów biobójczych i dezodorantów

(11) Zabiegi dezodoryzacji wykonywane przez firmy DDD

(12) Dezodoryzacja pomieszczeń po zmarłym.

KURS INTERNETOWY

„PODSTAWY DEZODORYZACJI”

  • Kurs Internetowy kierowany jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych.
  • Zapisać się na Kurs można w każdej chwili, rozpocząć i zakończyć też w dowolnym terminie. 
  • Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu Ukończenia Szkolenia) i – oczywiście – adres e-mailowy. 
  • Organizator szkolenia przesyła np. poprzez ‘WeTransfer’ materiał szkoleniowy (prezentacje PowerPoint bogate, pięknie ilustrowane) i zestaw pytań egzaminacyjnych.
  • Uczestnik zapoznaje się z dostarczonym materiałem i odpowiada na przesłane pytania. Odpowiedzi Uczestnik przesyła do organizatora szkolenia.
  • Po zapoznaniu się z całością materiału i po zaliczeniu zestawu pytań przesłanych przez organizatora Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.
Przewiń do góry