ARPON G skuteczny insektycyd do oprysku na muchy, komary, meszki, osy, karaluchy

Stosowany jest do zwalczania owadów latających i biegających ( much , komarów , pcheł , wszy , kleszczy , os , karaluchów , czerwonych roztoczy i innych insektów ). Preparat szybko likwiduje owady w każdym stadium rozwojowym , powodując u nich brak koordynacji ruchowej , po której następuje śmierć w wyniku paraliżu . Preparat może być stosowany w obecności zwierząt , jednakże bez bezpośredniego rozpylania na ich skórę i błony śluzowe.

Przy dużym zamgławieniu pomieszczenia , zaleca się usunięcie zwierząt z budynku . Preparat ARPON G stosować w rozcieńczeniu 1:100 (100 ml preparatu w 10 litrach wody ). Tak przygotowany 1% roztwór roboczy – nanieść na powierzchnie nieporowate w ilości 50 ml/m2, na powierzchnie porowate w ilości 100 ml/m2. Używać odzież ochronną ( maska na twarz , gumowe rękawice i nieprzepuszczalne buty ). Odpowiednio oczyścić sprzęt służący do nanoszenia preparatu za pomocą czystej wody. Nie mieszać z innymi produktami . Nie używać pojemników ponownie.

Udostępnij:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email
  • szybkie działanie – efekt widoczny po 2-5 minutach,
  • specjalne przeznaczenie – do użytku w gospodarstwach rolnych,
  • uniwersalne zastosowanie – zwalcza owady latające i biegające,
  • potwierdzony efekt – wysokie stężenie substancji czynnej.

OPIS PRODUKTU ARPON G

Preparat ARPON G do profesjonalnego zwalczania owadów latających i biegających (muchkomarówpchełwszykleszczyoskaraluchówczerwonych roztoczy i innych insektów). Środek szybko likwiduje owady w każdym stadium rozwojowym, powodując u nich brak koordynacji ruchowej, po której następuje śmierć w wyniku paraliżu.

ZASTOSOWANIE

Środek ARPON G może być stosowany w obecności zwierząt, jednakże bez bezpośredniego rozpylania na ich skórę i błony śluzowe. Przy dużym zamgławieniu pomieszczenia, zaleca się usunięcie zwierząt z budynku.

SPOSÓB UŻYCIA ARPON G

Preparat ARPON G stosować w rozcieńczeniu 1:100 (100 ml preparatu w 10 litrach wody). Tak przygotowany 1% roztwór roboczy – nanieść na powierzchnie nieporowate w ilości 50 ml/m2, na  powierzchnie porowate w ilości 100 ml/m2. Używać odzież ochronną (maska na twarz, gumowe rękawice i nieprzepuszczalne buty). Odpowiednio oczyścić sprzęt służący do nanoszenia preparatu za pomocą czystej wody. Nie mieszać z innymi produktami. Nie używać pojemników ponownie.

Efekt widoczny po 2–5 minutach. Zalecany czas pomiędzy zastosowaniami wynosi dwa tygodnie. Podczas wykonywania zabiegu zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Z pomieszczeń można korzystać bezpośrednio po wykonanym zabiegu. W przypadku zaparowania pomieszczenie należy wietrzyć przez 3 godziny.

skład: cypermetryna 100 g/l (10%)
numer pozwolenia: 3868/09

Przeznaczenie produktu
Preparat stosowany jest do zwalczania owadów latających i biegających (much, komarów, pcheł, wszy, kleszczy, os, karaluchów, czerwonych roztoczy i innych insektów). Preparat szybko likwiduje owady w każdym stadium rozwojowym, powodując u nich brak koordynacji ruchowej, po której następuje śmierć w wyniku paraliżu. Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, jednakże bez bezpośredniego rozpylania na ich skórę i błony śluzowe. Przy dużym zamgławieniu pomieszczenia, zaleca się usunięcie zwierząt z budynku.

Rodzaj użytkowników
Stosowanie profesjonalne.

Postać produktu
Płyn. Po rozcieńczeniu w wodzie: emulsja.

Substancja czynna
Cypermetryna – 100 g/l

Stosowanie
Preparat ARPON G stosować w rozcieńczeniu 1:100 (100 ml preparatu w 10 litrach wody). Tak przygotowany 1% roztwór roboczy – nanieść na powierzchnie nieporowate w ilości 50 ml/m2, na powierzchnie porowate w ilości 100 ml/m2. Używać odzież ochronną (maska na twarz, gumowe rękawice i nieprzepuszczalne buty). Odpowiednio oczyścić sprzęt służący do nanoszenia preparatu za pomocą czystej wody. Nie mieszać z innymi produktami. Nie używać pojemników ponownie.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego
Efekt widoczny po 2–5 minutach. Zalecany czas pomiędzy zastosowaniami wynosi dwa tygodnie.

Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń
Podczas wykonywania zabiegu zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
Z pomieszczeń można korzystać bezpośrednio po wykonanym zabiegu. W przypadku zaparowania pomieszczenie należy wietrzyć przez 3 godziny.

Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska
Toksyczny dla organizmów wodnych. Może powodować długotrwałe, niekorzystne działania w środowisku wodnym. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

Data ważności
4 lata od daty produkcji.

Zawiera substancję czynną
3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan. alfa-cyjano-3-fenoksybenzylu / Cypermetryna [zaw. 100 g/l]

Treść zwrotów R i S
Możliwość uczulenia w wyniku kontaktu ze skórą. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Nie wdychać oparów lub rozpylonej cieczy. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów; natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz!

Nosić rękawice ochronne!

Toksyczny dla organizmów wodnych. Może powodować długotrwałe, niekorzystne działania w środowisku wodnym. Nie usuwać resztek do kanałów ściekowych.

DOSTAWA

Realizujemy dostawę tylko za pośrednictwem sprawdzonych kurierów jak DHL czy InPost.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@opryski4you.pl
tel. 730 061 061

PŁATNOŚĆ

Możliwość płatności za pośrednictwem Przelewy24 lub zwykłym przelewem na konto oraz gotówką w przypadku odbioru osobistego.

Przewiń do góry