Polityka prywatności
Przed zabiegiem
Przed zabiegiem

Szkodniki magazynowe

„Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie”

KURS INTERNETOWY

Szanowni Państwo,

Wprowadzam następującą organizację Szkolenia – Kursu Internetowego:

 • Kurs Internetowy „Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie” kierowany jest do wszystkich, ale szczególnie tych, którzy zajęci są pracą zawodową w takim stopniu, że nie mogą uczestniczyć w kilkudniowych szkoleniach stacjonarnych.
 • Zapisać się na Kurs można w każdej chwili, zakończyć też w dowolnym terminie.
 • Uczestnik zgłasza się na szkolenie podając imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (wszystko to, co jest potrzebne do wystawienia Certyfikatu Ukończenia Szkolenia) i -oczywiście – adres e-mailowy.
 • Uczestnik informując drogą internetową o dokonaniu wpłaty i podaje dane firmy niezbędne do przygotowania Rachunku.
 • Organizator szkolenia przesyła np. poprzez ‘WeTransfer’ materiał szkoleniowy (prezentacje PowerPoint bogate, pięknie ilustrowane, około 50 prezentacji) i zestaw pytań egzaminacyjnych.
 • Uczestnik zapoznaje się z dostarczonym materiałem i odpowiada na przesłane pytania. Odpowiedzi Uczestnik przesyła do organizatora szkolenia.
 • Po zapoznaniu się z całością materiału i po zaliczeniu zestawu pytań przesłanych przez organizatora Uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIAŁ: 

SZKODNIKI MAGAZYNOWE I ICH ZWALCZANIE

Moduł I:

 1. Integrowane metody zwalczania (IPM) rybików i gryzków (63).
 2. Naścierwek (29).
 3. Ukrytek mauretański (36).
 4. Spichrzel surinamski, jego biologia i szkodliwość (31).
 5. Rozpłaszczki (50).
 6. Skórnikowate (71).
 7. Kapturnik zbożowiec (23).
 8. Świdrzyk cygarowiec i żywiak chlebowiec (72).
 9. Pustoszowate (44).

Moduł II:

 1. Czarnuchowate (75).

11a. Biologia i szkodliwość trojszyków (49).

11b. Loty trojszyka (32).

 1. Strąkowce (35).
 2. Wołki, ich biologia i szkodliwość (48).
 3. Molowate (71).
 4. Skośnik zbożowiaczek (27).
 5. Mól ziarniak (19).
 6. Biologia i szkodliwość omacnicy spichrzanki i mklików (118).
 7. Omacnica spichrzanka – wróg publiczny nr 1 (48).
 8. Biologia i szkodliwość omacnicy ryżanki (19).

Moduł III

 1. Magazyn i procedury magazynowania (49).
 2. Integrowane metody zwalczania szkodników magazynowych (209).
 3. Zapobieganie występowaniu i zwalczanie szkodników w magazynach (49).
 4. Zastosowanie wysokich i niskich temperatur (61).
 5. Monitoring szkodników magazynowych, urządzenia do monitorowania, ich obsługa i dokumentacja (127).
 6. Atraktanty wabiące samice omacnicy spichrzanki do stosowania w pułapkach (51).
 7. Interpretacja danych zebranych podczas przeglądu pułapek feromonowych (66).
 8. Metody wykrywania ukrytego porażenia nasion (33).
 9. Jedna pułapka na różne gatunki szkodników (11).
 10. Środki ochrony roślin do zwalczania szkodników występujących w artykułach rolno-spożywczych (42).
 11. Pułapki feromonowe a IPM (75).
 12. 11 pytań i odpowiedzi: feromony i pułapki feromonowe (34).
 13. Rozkruszki, ich szkodliwość, wykrywanie i zwalczanie (76).

Zapraszam na ciekawe Szkolenie, które będzie prowadzone nowoczesną metodą.

Partnerzy firmy:

Logotyp Opryski 4 You

Wszystkie prawa zastrzeżone – Opryski4You.pl
Używanie i kopiowanie treści i zdjęć bez zgody właściciela jest ZABRONIONE i grozi skutkami prawnymi.
Opieka i pozycjonowanie: IT AGENCJA | STRONY WWW WARSZAWA

Polecamy: Verido.pl