Polityka prywatności
Przed zabiegiem
Przed zabiegiem

Karczownik ziemnowodny

Arvicola amphibius

Polnik ziemnowodny, szczur wodny, dawniej także karczownik – gatunek gryzonia z podrodziny karczowników w rodzinie chomikowatych. Zamieszkuje brzegi wód Europy oraz północnej i środkowej Azji. Spotykany jest nad wodami, a także na łąkach i polach uprawnych, w lasach oraz w sadach.

SZCZEGÓŁY ZAŁĄCZONEGO PLIKU Karczownik-ziemnowodny

Dlaczego jest szkodnikiem?

Arvicola amphibius, czyli nornica wodna, jest uważana za szkodnika ze względu na jej wpływ na uprawy rolnicze i ogrodnictwo. Nornice wodne żerują na korzeniach roślin, co może znacznie wpłynąć na ich wzrost i plony. Mogą także wykopywać tunele w ziemi, co przyczynia się do erozji gleby i destabilizacji gruntów, co z kolei może prowadzić do osunięć terenu.

Ponadto, nornice wodne są nosicielami różnych chorób, takich jak leptospiroza, tularemia i choroba Weila, które mogą być przenoszone na ludzi i zwierzęta domowe. W związku z tym, ich obecność w okolicy gospodarstwa rolnego lub ogrodu może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także prowadzić do strat finansowych związanych z utratą plonów lub koniecznością leczenia chorób.

Jak zwalczać?

Istnieje kilka metod zwalczania nornic wodnych:

  1. Pułapki: Nornice wodne można zwalczać za pomocą specjalnych pułapek, które są ustawiane w pobliżu ich nor. Po złapaniu zwierzęcia należy je usunąć i zlikwidować norę.
  2. Trucizny: Można także zastosować trucizny, które są umieszczane w norach lub w pobliżu nich. Należy jednak pamiętać, że trucizny te mogą być niebezpieczne dla ludzi i innych zwierząt, dlatego muszą być stosowane z dużą ostrożnością.
  3. Ograniczenie dostępu do żywności: Nornice wodne często żerują na korzeniach roślin, więc jednym ze sposobów ograniczenia ich populacji jest zasadzenie odpornej na nornice rośliny lub po prostu ograniczenie dostępu do żywności poprzez np. okrycie korzeni folią.
  4. Pasterstwo: W przypadku obszarów wiejskich, zastosowanie pasterstwa może przyczynić się do ograniczenia populacji nornic. Owce lub krowy jedzą rośliny, na których nornice żerują, co ogranicza ich dostęp do żywności.
  5. Suszenie terenu: Nornice wodne preferują wilgotne tereny, więc jednym ze sposobów na ograniczenie ich populacji jest osuszenie terenu.

Należy jednak pamiętać, że zwalczanie nornic wodnych powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem ostrożności, aby nie zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu.

Case Study

SZCZEGÓŁY ZAŁĄCZONEGO PLIKU Karczownik-ziemnowodny
Logotyp Opryski 4 You

Wszystkie prawa zastrzeżone – Opryski4You.pl
Używanie i kopiowanie treści i zdjęć bez zgody właściciela jest ZABRONIONE i grozi skutkami prawnymi.
Opieka i pozycjonowanie: IT AGENCJA | STRONY WWW WARSZAWA

Polecamy: Verido.pl